Caparol Obrzutka Cementowa

Zastosowanie

Gotowa do rozrobienia, szybko wiążąca obrzutka do wykonywania zwiększającej przyczepność warstwy pośredniej pomiędzy materiałem konstrukcyjnym podłoża i wykonywanymi na niej tynkami. Jako obrzutka do tworzenia warstwy zwiększającej przyczepność przed naniesieniem tynku.

Właściwości

  • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
  • Uziarnienie 0– 2,0 mm
Specyfikacja techniczna:
  • Gęstość nasypowa: 1400 g/dm³
  • Wytrzymałość na ściskanie: CS IV (≥6 N/mm²)
  • Przyczepność do podłoża: ≥0,3 N/mm²
  • Reakcja na ogień: A1
  • Konsystencja: Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa.
Do pobrania: