Caparol CarboPor

Zastosowanie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o fakturze „baranka” do wykonywania warstw wierzchnich systemów ociepleniowych Capatect Carbon, Capatect Classic i tynków renowacyjnych.

Właściwości

Tynki CarboPor są znakomicie paro-przepuszczalne, wzmocnione włóknem węglowym i posiadają wyjątkowy efekt perlenia spływającej wody. Fotokatalityczne działanie zapewnia aktywny efekt samooczyszczania i podwyższoną ochronę  przed rozwojem mikroorganizmów (algi i grzyby). Zależnie od przyjętej techniki zacierania i wybranego uziarnienia umożliwiają uzyskanie różnorodnych faktur powierzchni.

Specyfikacja techniczna:
  • Wodochłonność: EN 1062-3: ≤ 0,05 [kg/(m²/h0,5)] (W₃)
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: EN ISO 7783: ok. 65 ( V₁)
  • Przewodność cieplna: λ10,dry EN 1745: 1,09 W/(m.K) wartość tabelaryczna (P=50 %)
  • Reakcja na ogień: Euroklasa A₂
Do pobrania: