Caparol Capatect Mineralputz SPRINTER

Zastosowanie

Tynk mineralny o fakturze baranka specjalnie przygotowany na chłodniejsze pory roku, dla takich podłoży jak:
Beton, owystarczająco nośne istniejące tynki, tynki podkładowe z grupy PII + III według DIN 18550-1 / EN 998-1.

Właściwości

 • Przyspieszony proces wiązania
 • Dostosowany do chłodnych warunków atmosferycznych (>0 °C do +15 °C)
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Wysycha bez naprężeń.
 • Spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych według DIN 1060, EN 197-1
 • Dodatki organiczne do poprawiające przyczepność
 • Zawiera dodatki uszlachetniające w celu zwiększenia hydrofobizacji
Specyfikacja techniczna:
 • Opór dyfuzyjny µ (H2 O): µ ≤ 20 według DIN EN 998-1
 • Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2 O: s d < 0,1 m według DIN EN ISO 7783
 • Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II według DIN EN 998-1
 • Gęstość związanej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm³
 • Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² według DIN EN 998-1
 • Współczynnik nasiąkliwości wodą: w ≤ 0,2 kg/(m²h0,5) według DIN EN 1062
 • Konsystencja: proszek
 • Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody: W₂ nach DIN EN 998-1
Do pobrania: