Caparol AmphiSilan Fassadenputz SPRINTER

Uwagi wstępne
Wariant receptury SPRINTER nie został opracowany z myślą o stosowaniu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Osiągnięto jednak, przyspieszone powierzchniowe wysychanie (wytworzenie się naskórka), dzięki czemu powierzchnia tynku jest w krótkim czasie odporna na niewielki deszcz. Ostateczne utwardzenie i wyschnięcie zależne jest tak jak w przypadku receptury standarowej od warunków pogodowych.
Alkaliczne podłoża np. cementowe warstwy zbrojące, mają niekorzystny wpływ na przyspieszenie tworzenia naskórka.
Nie mieszać z produktem w wersji standardowej.

Zastosowanie

Gotowy do użycia cienkowarstwowy, dekoracyjny, stosowany jako wyprawa tynkarska w systemach / na:

 • systemy ETICS
 • beton, niepowlekany
 • na tynkach podkładowych grupy PII i PIII wg DIN 18 550-1
 • na matowych nośnych powierzchniach malowanych farbami dyspersyjnymi
 • na nośnych powłokach silikatowych

Nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

 • A2-s1, d0 według DIN EN 13501-1
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Hydrofobowy
 • Spoiwo: żywica silikonowa
 • Odpowiednio dobrana kombinacja światłotrwałych barwników, wypełniaczy i granulatów
 • Wodorozcieńczalny
 • Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter wyposarzony jest w środki konserwujące wydłużające ochronę przed porażeniem grzybami i algami
 • Przyspieszone tworzenie naskórka
 • Zapach zbliżony do amoniaku
Specyfikacja techniczna:
 • Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2 O: sd (przy 3 mm) < 0,1 m według DIN EN ISO 7783
 • Reakcja na ogień: A2-s1, d0 według DIN EN 13501-1
 • Współczynnik nasiąkliwości wodą:< 0,25 kg/(m² · h0,5) według DIN EN 1062-3 Klasa W2 według DIN EN 15824
 • Konsystencja: pasta
Do pobrania: