Caparol Capatect-Edelkratzputz K 40

Zastosowanie

Mineralny tynk wierzchni.
Do stosowania jako warstwa końcowa w systemach ociepleń „Capatect WDVS B” (ETA-10/0160) i „Capatect WDVS A” (ETA-10/0436) oraz na tynkach podkładowych z grupy PII + III według DIN V 18550

Właściwości

 • Niepalny w systemie z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej bądź trudno palny w systemie z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Wykazuje niskie naprężenia wewnętrzne.
 • Przyjazny dlaśrodowiska
 • Odporny na duże obciążenia mechaniczne.
 • Łatwy w obróbce maszynowej
 • Zawiera  wapno hydraulicznie wiążące oraz spoiwa mineralne wg DIN 1060 i DIN 1164.
 • Odpowiednio dobrana kombinacja światłotrwałych barwników, wypełniaczy i granulatów wg DIN 53 237 oraz dodatki mineralne.
 • Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji i poprawy przyczepności.
Specyfikacja techniczna:
 • Opór dyfuzyjny µ (H₂O): µ = 10
 • Wytrzymałość na ściskanie: wg DIN EN 826: > 1,5 N/mm²
 • Gęstość związanej zaprawy: ca. 1,5 kg/dm³
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: wg DIN EN 826: > 0,6 N/mm²
 • Współczynnik nasiąkliwości wodą: w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) wg DIN EN 1062
 • Konsystencja: sucha zaprawa
 • Struktura, faktura: Struktura szlachetnego tynku drapanego o wielkości ziarna ok. 4 mm.
Do pobrania: