Caparol AmphiSilan NQG

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nanocząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nanocząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia.

Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń.

AmphiSilan łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

Właściwości

Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla CO2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.
Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Specyfikacja techniczna:
  • Największy rozmiar ziarna: < 100 µm, S₁
  • Gęstość: około 1,5 g/cm³
  • Grubość warstwy suchej: 100–200 µm, E₃
  • Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2 O: sd: < 0,14 m, V₁
  • Kategoria przepuszczalności wody:Kategoria przepuszczalności wody (wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m² · h0,5)] (niska), W₃ Barwienie może powodować nieznaczne zmiany parametrów technicznych.
Do pobrania: