Caparol AmphiSilan Compact

Zastosowanie

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone BSO (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie AmphiSilan. Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.

Właściwości

Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, o niskich naprężeniach.
Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM.

Specyfikacja techniczna:
  • Największy rozmiar ziarna: < 300 μm, S₂
  • Gęstość: około 1,7 g/cm³
  • Grubość warstwy suchej: 100–200 μm, E₃
  • Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2 O: (wartość-sd): < 0,14 m, V₁
  • Kategoria przepuszczalności wody: (wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m² · h0,5)], W₃
  • Kategorie pokrywania rys: Pokrywanie rys: 2 x 400 g/m² AmphiSilan-Compact, klasa: A₁ (> 100 μ) Barwienie może w nieznacznym stopni
Do pobrania: